Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë, në datën 14 korrik 2017 organizon konferencën e VI ndërkombëtare me titull "Kërkime Gjuhësore". Për programin klikoni këtu

Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë, në datën 14 korrik 2017 organizon konferencën shkencore me titull "Studime letrare në proces: Rezultate dhe probleme, III". Për programin klikoni këtu

Master pdf Shtyp Email
Shkruar nga Administrator   

Qendra e Studimeve Albanologjike hapi programet e studimeve të ciklit të dytë për herë të parë në vitin akademik 2009-2010, i emërtuar MND (Master i Nivelit të Dytë), në këto fusha studimi:

 • Gjuhë shqipe me koordinator shkencor Prof. Dr. Valter Memisha,
 • Studime letrare me koordinatore shkencore Prof. Dr. Laura Smaqi, 
 • Etnologji dhe folklor me koordinatore shkencore Prof. Dr. Miaser Dibra, 
 • Arkeologji me koordinator shkencor Prof. Dr. Luan Përzhita, 
 • Histori Moderne e Shqipërisë me koordinator shkencor Akademik. Beqir Meta. 

 

Viti akademik 2009-2010, Master i Nivelit të Dytë

Në programin e studimit “Gjuhë shqipe” janë regjistruar 12 kandidatë, prej të cilëve nuk ka asnjë kandidat nga trojet shqiptare. Të gjithë studentët e regjistruar në këtë vit akademik, për këtë program studimi, e kanë mbrojtur mikrotezën.

Në programin e studimit “Studime letrare” janë regjistruar 15 kandidatë, prej të cilëve nuk ka asnjë kandidat nga trojet shqiptare. Të gjithë studentët e regjistruar në këtë vit akademik, për këtë program studimi, e kanë mbrojtur mikrotezën.

Në programin e studimit “Etnologji dhe folklor” janë regjistruar 15 kandidatë, prej të cilëve 1 kandidat është nga trojet shqiptare. Nga të cilët 13 studentë e kanë mbrojtur mikrotezën, 1 kandidat është në proces, ndërsa 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Arkeologji” janë regjistruar 9 kandidatë, prej të cilëve 5 kandidatë janë nga trojet shqiptare.  Nga të cilët 7 studentë e kanë mbrojtur mikrotezën, ndërsa 2 kandidatë janë përjashtuar.

Në programin e studimit “Historia Moderne e Shqipërisë” janë regjistruar 14, prej të cilëve nuk ka asnjë kandidat nga trojet shqiptare. 13 studentët e regjistruar në këtë vit akademik, për këtë program studimi, e kanë mbrojtur mikrotezën, ndërsa 1 kandidat është përjashtuar. 

 

Viti akademik 2010-2011, Master i Shkencave

 • Gjuhë shqipe me koordinator shkencor Prof. Dr. Valter Memisha, 
 • Studime letrare me koordinatore shkencore Prof. Dr. Laura Smaqi, 
 • Etnologji dhe folklor me koordinatore Prof. Dr. Miaser Dibra,
 • Arkeologji me koordinator shkencor Prof. Dr. Luan Përzhita, 
 • Histori Moderne e Shqipërisë me koordinator shkencor Akademik. Beqir Meta. 

 

Viti akademik 2010-2011,  Master i Shkencave 

Në programin e studimit “Gjuhë shqipe” janë regjistruar 18 kandidatë, prej të cilëve nuk ka asnjë kandidat nga trojet shqiptare. 15 studentët e regjistruar në këtë vit akademik, për këtë program studimi, e kanë mbrojtur mikrotezën, 1 kandidat është në proces, ndërsa 2 kandidatë janë përjashtuar.

Në programin e studimit “Studime letrare” janë regjistruar 10 kandidatë, prej të cilëve 1 kandidat është nga trojet shqiptare, 3 studentët e regjistruar në këtë vit akademik, për këtë program studimi, e kanë mbrojtur mikrotezën, 7 kandidatë janë në proces, të përjashtuar nuk kemi asnjë kandidat.

Në programin e studimit “Etnologji dhe folklor” janë regjistruar 20 kandidatë, prej të cilëve 9 kandidatë janë nga trojet shqiptare. 12 studentët e regjistruar në këtë vit akademik, për këtë program studimi, e kanë mbrojtur mikrotezën, 6 kandidatë janë në proces, ndërsa 2 kandidatë janë të përjashtuar.

Në programin e studimit “Historia Moderne e Shqipërisë” janë regjistruar 9 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 1 kandidat e ka mbrojtur mikrotezën, 7 kandidatë janë në proces, ndërsa 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Arkeologji” nuk ka pasur asnjë kandidat të regjistruar për këtë vit akademik. 

Viti akademik 2011-2012 Masteri i Shkencave

Në programin e studimit “Gjuhë shqipe” janë regjistruar 18 kandidatë, prej të cilëve 1 kandidat është nga trojet shqiptare, 12 kandidatë janë diplomuar, 4 kandidatë janë në proces, ndërsa 2 kandidatë janë përjashtuar.

Në programin e studimit “Studime letrare” janë regjistruar 12 kandidatë, prej të cilëve nga trojet shqiptare nuk ka asnjë kandidat, 4 kandidatë e kanë mbrojtur mikrotezën, 3 kandidatë janë në proces, ndërsa 5 kandidatë janë të përjashtuar.

Në programin e studimit “Etnologji dhe folklor” janë regjistruar 14 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet, 4 kandidatë e kanë mbrojtur mikrotezën, 8 kandidatë janë në proces, ndërsa 2 kandidatë janë përjashtuar.

Në programin e studimit “Arkeologji” janë regjistruar 6 studentë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 2 kandidatë janë në proces, 4 kandidatë e kanë mbrojtur mikrotezën.

Në programin e studimit “Historia Moderne e Shqipërisë” janë regjistruar 13 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 6 kandidatë e kanë mbrojtur mokrotezën, në proces janë 3 kandidatë, ndërsa 4 kandidatë janë përjashtuar. 

 

Viti akademik 2012-2013 Masteri i Shkencave

Në programin e studimit “Gjuhë shqipe” janë regjistruar 15 kandidatë, prej të cilëve 2 janë nga trojet shqiptare, 12 kandidatë kanë mbrojtur mikrotezën, 2 kandidatë janë në proces, ndërsa 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Studime letrare” janë regjistruar 11 kandidatë, prej të cilëve nuk kemi asnjë nga trojet shqiptare, 2 kandidatë e kanë mbrojtur mikrotezën, 8 kandidatë janë në proces, ndërsa 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Etnologji dhe folklor” janë regjistruar 15 kandidatë, prej të cilëve 8 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 3 kandidatë e kanë mbrojtur mikrotezën, 9 kandidatë janë në proces, kurse 3 kandidatë janë përjashtuar.

Në programin e studimit “Historia Moderne e Shqipërisë” nuk ka pasur asnjë të regjistruar.

Në programin e studimit “Arkeologji” janë regjistruar 7 kandidatë, prej të cilëve 3 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 4 kandidatë janë në proces, kurse 3 kandidatë janë të përjashtuar.  

 

Viti akademik 2013-2014 

Në programin e studimit “Etnologji dhe folklor” janë të regjistruar 12 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 2 kandidatë e kanë mbrojtur mikrotezën, 5 kandidatë janë në proces, kurse 5 kandidatë janë të përjashtuar.

 

SHËNIM: NGA VITI AKADEMIK 2009-2010 DERI NË VITIN AKADEMIK 2013-2014 KEMI PASUR TË REGJISTRUAR GJITHSEJ 245 STUDENTË, 140 STUDENTË E KANË MBROJTUR MIKROTEZËN, NGA TË CILËT 20 JANË NGA TROJET SHQIPTARE, KURSE 70 STUDENTË JANË NË PROCES.

Modifikimi i fundit E premte, 18 Nentor 2016 12:07
 
Konferencë Shkencore pdf Shtyp Email
Shkruar nga Administrator   
E martë, 25 Shtator 2012 13:38
 KONFERENCE SHKENCORE GJITHEKOMBETARE "IDENTITET KULTUROR SHQIPTAR NE 100 VJET'
 
Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit organizon në kuadrin e 100- vjetorit të Pavarsisë Konferencën Shkencore Gjithëkombëtare " Identitet Kulturor Shqiptar në 100 vjet". Kjo veprimtari do të zhvillohet pranë Universitetit të Arteve ditën e premte, datë 05.10.2012, ora 9.00. Tematika që do të trajtohet në këtë Konferencë Shkencore përfshin aspekte të traditës gjithëshqiptare, historisë së saj, folklorit: baladave, gojëdhënave, gjëegjëzave, pasqyrimit të tij në kulturat fqinje, si dhe punën e arkivave për ruajtjen e tij. E gjithë kjo trashëgimi kulturore ka gjetur edhe botimet e veta, për të cilat do të merrni informacion gjatë këtij takimi shkencor. Kjo konferencë do të shoqërohet me " Ekspozitën me motive të etnokulturës shqiptare", përgatitur nga A. Bido dhe H. Danjolli. Për më shumë informacion klikoni këtu.
Modifikimi i fundit E mërkurë, 10 Shtator 2014 08:15
 
Flamuri i Kongresit të Lushnjes pdf Shtyp Email
Shkruar nga Administrator   
E enjte, 07 Qershor 2012 10:04

U IDENTIFIKUA FLAMURI I KONGRESIT TË LUSHNJES

Me datë 25 nëntor 2011 në Fondin Etnografik të Qendrës së Studimeve Albanologjike u identifikua flamuri i Kongresit të Lushnjes. Flamuri është realizuar në një pëlhurë mëndafshi, apo taftaje, (mëndafshi artificial prej ksantoceluloze), por që akoma nuk është analizuar. Ai është i kuq dhe ka në qendër shqiponjën me dy krerë, e stilizuar në formën e shqiponjës së përdorur në atë kohë dhe e ngjashme si ide me atë të flamurit të pavarsisë, kur akoma nuk ishte zyrtarizuar forma e shqiponjës në flamurin kombëtar. 

Modifikimi i fundit E mërkurë, 10 Shtator 2014 08:19
Lexo me shume...
 
Doktoratura pdf Shtyp Email
Shkruar nga Administrator   

Qendra e Studimeve Albanologjike hapi për herë të parë në vitin akademik 2009-2010, programet e studimeve të ciklit të tretë "Doktoraturë", në këto fusha studimi:

 • Shkencat gjuhësore me koordinator shkencor Prof. Dr. Valter Memisha, 
 • Shkencat arkeologjike koordinator shkencor Prof. Dr. Luan Përzhita, 
 • Shkencat historike me koordinator shkencor Akademik. Beqir Meta, 
 • Shkencat etnologjike dhe folklor me koordinatore shkencore Prof. Dr. Miaser Dibra, 
 • Studime letrare me koordinatore shkencore Prof. Dr.Laura Smaqi, 
 • Historia e arteve shqiptare me koordinator shkencor Prof. Dr. Josif Papagjoni.  

 

Viti akademik 2009-2010 

Në programin e studimit “Shkencat gjuhësore” janë regjistruar 11 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 7 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, kurse 4 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit “Studime letrare” janë regjistruar 21 kandidatë, prej të cilëve 4 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 20 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 1 kandidat është në proces, kurse 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat arkeologjike” janë regjistruar 6 kandidatë, prej të cilëve nga trojet shqiptare nuk ka asnjë kandidat, 2 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 3 kandidatë janë në proces, kurse 2 kandidat janë përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat historike” janë regjistruar 21 kandidatë, prej të cilëve nga trojet shqiptare janë 6 kandidatë, 10 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 7 kandidatë janë në proces, kurse 4 kandidatë janë të përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat etnologji-folklor” janë regjistruar 16 kandidatë, 6 janë nga trojet shqiptare, 10 e kanë mbrojtur tezën, në proces është vetëm 1 kandidat, kurse 5 kandidatë janë përjashtuar. 

 

Viti akademik 2010 -2011 

Në programin e studimit “Shkencat gjuhësore” janë regjistruar 14 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë kanë qenë me procedurë të përshpjetuar, 1 kandidat ka qenë nga trojet shqiptare, 10 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 5 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit “Shkencat e bibliotekave” janë të regjistruar 2 kandidatë me procedurë të përshpejtuar, të dy këta kandidatë e kanë mbrojtur tezën.

Në programin e studimit “Shkencat arkeologjike” janë regjistruar 10 kandidatë, prej të cilëve 1 kandidat është nga trojet shqiptare, 2 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 7 kandidatë janë në proces, kurse 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat historike” janë regjistruar 15 kandidatë, prej të cilëve nga trojet shqiptare janë 2 kandidatë, 6 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 8 kandidatë janë në proces, kurse 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit "Shkencat etnologjike dhe folklor” janë regjistruar 15 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 11 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 3 kandidatë janë në proces, kurse 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Studime letrare” janë regjistruar 15 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 7 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 8 kandidatë janë në proces. 

 

Viti akademik 2011-2012 

Në programin e studimit “Shkencat gjuhësore” janë regjistruar 16 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 7 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 8 kandidatë janë në proces, kurse 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat arkeologjike” janë regjistruar 9 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 8 kandidatë janë në proces, kurse 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat historike” janë regjistruar 19 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 2 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 13 kandidatë janë në proces, kurse 4 kandidatë janë përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat etnologjike dhe folklor” janë regjistruar 25 kandidatë, prej të cilëve 3 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 6 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 19 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit “Studime letrare” janë regjistruar 25 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 6 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 18 kandidatë janë në proces, kurse 1 kandidat është i përjashtuar.

Në programin e studimit “Historia e arteve shqiptare” janë regjistruar 10 kandidatë, prej të cilëve 1 kandidat është nga trojet shqiptare, 3 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, nga këta 1 kandidat është me procedurë të përshpejtuar, 7 kandidatë janë në proces. 

 

Viti akademik 2012-2013 

Në programin e studimit “Shkencat gjuhësore” janë regjistruar 17 kandidatë, prej të cilëve 3 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 5 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 12 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit “Shkencat arkeologjike” janë regjistruar 8 kandidatë, prej të cilave 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, asnjë prej tyre nuk e ka mbrojtur tezën.

Në programin e studimit “Shkencat historike” janë regjistruar 19 kandidatë, prej të cilëve 4 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 3 kandidatë kanë mbrojtur tezën, 16 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit Shkencat “Etnologjike dhe folklor” janë regjistruar 20 kandidatë, prej të cilëve 4 kandidatë janë nga trojet, 20 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit “Studime letrare” janë regjistruar 14 kandidatë, prej të cilëve 3 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 1 kandidat e ka mbrojtur tezën, 13 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit “Historia e arteve shqiptare” janë regjistruar 18 kandidatë, prej të cilave 7 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 2 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 16 kandidatë janë në proces.

 

SHËNIM: NGA VITI AKADEMIK 2009-2010 DERI NË VITIN AKADEMIK 2012-2013 KEMI PATUR TË REGJISTRUAR GJITHSEJ 346 STUDENTË, NGA TË CILËT KANË MBROJTUR TEZËN 120, 26 NGA TROJET SHQIPTARE JASHTË, KURSE NË PROCES JANË 205.

Modifikimi i fundit E premte, 18 Nentor 2016 12:07
 
Flamuri me të cilin u varros Ismail Qemali pdf Shtyp Email
Shkruar nga Administrator   
E martë, 31 Janar 2012 10:16

U IDENTIFIKUA FLAMURI ME TE CILIN U VARROS ISMAIL QEMALI

Me datë 2 dhjetor 2011 u zbulua në fondin etnografik të Qendrës së Studimeve Albanologjike flamuri me të cilin u varros Ismail Qemali! Është një ngjarje që nuk mund të komentohet! Vetëm heshtja shpreh nderimin më madhështor për gjithshka…

Ismail Qemali vdiq në Peruxhia, në hotelin “Brufani” me 26 janar të vitit 1919, (bazuar në Fjalorin enciklopedik shqiptar). Në darkën e 10 shkurtit 1919 luftanija italiane “Alpino” solli në Skelë të Vlorës arkivolin me trupin e pa jetë të njeriut të madh.

Modifikimi i fundit E mërkurë, 10 Shtator 2014 08:39
Lexo më shumë ...
 
<< Fillo < Para 11 Tjetri > Fund >>

Faqe 11 nga 11